Author: marketing

Nye aftaler om kollektiv trafik indgået

Samsø Kommune har indgået en aftale med PP Bus om buskørsel og en aftale med MA Taxi om suppleringskørsel, der gælder fra den 29. april 2024. Med de nye aftaler sker der ændringer i serviceniveau og billetpris.

Den kollektive trafik på Samsø har været i udbud, og der er indgået nye aftaler.
Det er politisk besluttet at den ny aftale videreføres i samme kørselsomfang med telebus, som i det sidste halve år. Med de nye aftaler sker der dog ændringer i serviceniveauet, da det er nødvendigt for at kunne indgå aftalerne indenfor den budgetramme, der er afsat til den kollektive trafik.

  • Billetprisen stiger, så en telebustur kommer til at koste 45 kr.; den reducerede takst, der gælder hverdage kl. 8-13, bliver 22 kr.
  • Kørselstimerne for telebus reduceres i sommerperioden ved, at der i større omfang henvises til den gratis sommerbus
  • Serviceniveauet hele året ændres, så der kan forekomme længere ventetider og ændringer i afhentningen

PP Bus har siden efteråret 2023 varetaget den kollektive trafik på Samsø, og de fortsætter med at køre skolebus, telebus og handicapkørsel, ligesom de fortsætter med den visiterede kørsel, hvor borgere køres til og fra f.eks. læge og genoptræning. Aftalen gælder frem til sommer 2026.

MA Taxi fortsætter med de opgaver, som de i dag varetager, hvilket er suppleringskørsel for telebus med taxa. De kører f.eks. på de tidspunkter, hvor busserne er optaget til skolebuskørsel samt til tidlig morgen og sen aften færger i det omfang det er muligt.

MA Taxi opretholder endvidere også den ordinær taxakørsel.

Beskrivelse af det ændrede serviceniveau vil snarest blive tilgængeligt på Samsø Bus’ hjemmeside: www.samsoebus.dk

Den kollektive trafik overgår til PP Busser

Vi kan nu meddele, at der er indgået en længevarende aftale med PP Busser om buskørsel. Fra og med mandag d.23. oktober 2023 varetages al buskørsel af PP Bus.
Buskørsel bestilt før overdragelsesdatoen bliver videregivet til PP Busser.

Fra og med mandag d.23. oktober skal al buskørsel bestilles ved at ringe på telefonnr. 88 44 83 88 eller ved at rette henvendelse på samsoebus@samsoe.dk

Telebussen kører igen alle hverdage samt søndage mellem kl.7.00 – 21.00 og alle lørdage imellem kl.7.00 – 19.00.
Telefonen er åben mandag til fredag kl.7.00 – 21.00, lørdag kl.8.00 – 19.00 samt søndag kl.8.00 – 21.00.
Vi dækker fortsat alle færgeafgange og -ankomster.

Taxakørsel varetages stadigvæk af MA Taxi.

Kørsel ifm. færgeafgange og -ankomster

Telebussen kører alle dage mellem kl.7.00 -18.00, men alle færgeafgange og -ankomster dækkes dog stadig.
Du kan bestille kørsel på telefonnr. 88 44 83 88
Telefonen er åben mandag til fredag kl.7.00 – 21.00, lørdag kl.8.00 – 19.00 samt søndag kl.8.00 – 21.00

Husk at du skal bestille kørsel minimum to timer før brug.

Fra Samsø Kommune: Stor tak til busselskaber

Der skal fra Samsø Kommune lyde en stor tak til Turistbusser DK Samsø, MA Taxi, DK Bus og Samsø Redningskorps for deres hjælp med hurtigt at få den kollektive trafik på øen op at køre igen.

Samsø Kommune er er lille kommune, men opstår der udfordringer, er vi gode til at ”rykke sammen i bussen” og hjælpe hinanden. Det var tydeligt onsdag den 13. september, da Samsø Bus pludselig stod uden nogen form for kollektiv trafik. Her sprang alle fire leverandører til med det samme, og i løbet af meget kort tid var der et nødberedskab sat op, og efter få timer kørte både skolekørslen, genoptrænings- og lægekørslen igen.

På en lille ø som Samsø er det afgørende, at der er lokalt kendskab og ikke mindst en vilje til at samarbejde på tværs. Alle aktører har lokalt kendskab, og det har vist sig i denne situation at være afgørende for at få sådan et set-up så hurtigt på benene igen.
Alle har de været behjælpelige med at finde løsninger, så man fra Samsø Bus hurtigst muligt kunne komme tilbage på sporet og kunne betjene øens borgere bedst muligt.

Vi kan på Samsø være glade for, at vi har så engageret og behjælpelige aktører, som både er tilknyttet og som er bosat på øen. Uden disse kunne dette ikke have lade sig gøre.

Aktørerne har tydeligt vist, at hvor der er en vilje der er en vej.

Telebuskørslen genoptages pr. 25.september

Vi kan med stor glæde meddele, at telebuskørslen genoptages fra mandag d.25. september, dog med en ændring i kørsels- og telefontid.

I denne periode vil det være muligt at bestille telebuskørsel alle ugens dage i tidsrummet kl.7.00-18.00.
Booking af telebussen foretages telefonisk i åbningstiden, som er kl.7.00-18.00 alle ugens dage på midlertidigt telefonnr. 73 70 74 90
Der arbejdes på at dække alle færgeafgange og -ankomster. 

Skolebuskørslen varetages fortsat af DK Bus og MA-taxi – dog gøres der opmærksom på, at skolebussen kun kører på skoledage og således ikke i skolernes efterårsferie (uge 42).

Samsø Redningskorps varetager fortsat opgaverne med genoptrænings- og lægekørsel frem til og med uge 42.

MA-taxi kører fortsat normal taxa-kørsel efter behov.

 

Samsø Kommune opsiger kontrakt med Bents Busser

Samsø Kommune har dags dato opsagt alle kontrakter med Bents Busser.

Årsagen til opsigelserne er begrundet i væsentligt mislighold af kontrakterne, hvor Bents busser i en periode siden 1. september ikke har haft de nødvendige tilladelser og ikke har kunnet levere den forventede service 13. og 14. september.

Samsø Kommune har en midlertidig aftale på plads for skolekørsel, genoptrænings-, læge-, og visiteret kørsel i næste uge.

Samsø Bus har aftalt, at DK-bus i samarbejde med MA-taxi fortsætter med at køre skolebus i uge 38.
Ligeledes er det aftalt med Samsø Redningskorps, at de varetager opgaverne med genoptrænings-, læge-, og visiteret kørsel.

Desværre er telebusordningen stadig midlertidig suspenderet.
Der arbejdes på en længerevarende midlertidig løsning samt et nyt udbud på ydelserne.

Link til pressemeddelelsen på Samsø Kommunes hjemmeside: https://www.samsoe.dk/kommunen/nyheder-og-hoeringer/nyheder/samsoe-kommune-opsiger-kontrakt-med-bents-busser

Bents Busser indstiller kørslen

Østjyllands Politi har i dag meddelt Samsø Kommune, at Bents Busser ikke længere har gyldig bustilladelse.

Da Bents Busser har varetaget telebusordningen på Samsø, er ordningen suspenderet frem til og med søndag 17. september.

Det er lykkedes at etablere et alternativt set-up med andre vognmænd således at skole-, læge-, visiteret-, og genoptræningskørslen kan opretholdes.

Grundet den meget specielle situation kan der forekomme ekstra lang ventetid.

MA-taxi opretholder almindelig taxa service som hidtil. De kan kontaktes på telefon 21 86 70 00.

Kilde: https://www.samsoe.dk/kommunen/nyheder-og-hoeringer/nyheder/bents-busser-indstiller-koerslen