Visiteret ledsager

Transporten foregår fra gadedør til gadedør i gadeniveau. Det betyder, at hvis du har brug for hjælp til trapper mv. og/eller ikke selvstændigt kan opholde dig i vognen under kørslen kan du evt. blive visiteret til gratis ledsagerkort hos Samsø Kommune.

Din ledsager skal:

  • være selvhjulpen og må ikke selv være visiteret til handicapkørsel.
  • have samme start- og slutadresse som dig.

Du kan læse mere om ledersagerkort her

Visitation til ledsagerkort hos Samsø Kommune sker via Visitationskontoret