Hjælpemidler

Handicapkørsel er transport af dig og dit eventuelle hjælpemiddel.

Kørestol

Din kørestol må max måle 80 cm i bredden og 140 cm i længden. Den samlede vægt for dig og kørestolen må ikke overstige 300 kg. Kørestole skal kunne fastspændes under kørslen. Er det ikke muligt, kan vi ikke tilbyde kørslen.

3-hjulet/4-hjulet el-køretøj

Hvis Samsø Kommune har visiteret dig til at kunne medtage 3-hjulet/4-hjulet el-køretøj, kan du medbringe denne. Dit el-køretøj må max måle 80 cm i bredden og 140 cm i længden. Den samlede vægt for dig og el-køretøjet må ikke overstige 300 kg. El-køretøjet skal fastspændes under kørslen. Er det ikke muligt, kan vi ikke tilbyde kørslen. Du eller din ledsager, skal selv kunne manøvrere elektriske hjælpemidler og el-køretøjer ind og ud af bilen, samt til og fra bilen.

Der medtages ikke benzindrevne crossere. Dette af hensyn til sikkerheden.

Ekstra hjælpemiddel

Udover din kørestol eller dit el-køretøj kan du medtage ét ekstra hjælpemiddel gratis, og der kan købes plads til et tredje hjælpemiddel. (Dog max 1 kørestol og 1 el-køretøj). Betalingen for et tredje hjælpemiddel er den samme som din egenbetaling for rejsen.  Alle hjælpemidler skal kunne spændes fast og være med i samme vogn som dig.

Servicehund/førerhund

Servicehund/førerhund betragtes som et hjælpemiddel og skal derfor visiteres af Samsø Kommune. (Almindelig hund er gratis at medbringe i taske/transportkasse).

Alle hjælpemidler skal fremstå præsentable og rengjorte. Hvis chaufføren vurderer, at de er uhygiejniske og til gene for de øvrige kunder i vognen, kan chaufføren afslå at medtage hjælpemidlerne.