Samsø Kommune opsiger kontrakt med Bents Busser

Samsø Kommune har dags dato opsagt alle kontrakter med Bents Busser.

Årsagen til opsigelserne er begrundet i væsentligt mislighold af kontrakterne, hvor Bents busser i en periode siden 1. september ikke har haft de nødvendige tilladelser og ikke har kunnet levere den forventede service 13. og 14. september.

Samsø Kommune har en midlertidig aftale på plads for skolekørsel, genoptrænings-, læge-, og visiteret kørsel i næste uge.

Samsø Bus har aftalt, at DK-bus i samarbejde med MA-taxi fortsætter med at køre skolebus i uge 38.
Ligeledes er det aftalt med Samsø Redningskorps, at de varetager opgaverne med genoptrænings-, læge-, og visiteret kørsel.

Desværre er telebusordningen stadig midlertidig suspenderet.
Der arbejdes på en længerevarende midlertidig løsning samt et nyt udbud på ydelserne.

Link til pressemeddelelsen på Samsø Kommunes hjemmeside: https://www.samsoe.dk/kommunen/nyheder-og-hoeringer/nyheder/samsoe-kommune-opsiger-kontrakt-med-bents-busser