Telebuskørslen genoptages pr. 25.september

Vi kan med stor glæde meddele, at telebuskørslen genoptages fra mandag d.25. september, dog med en ændring i kørsels- og telefontid.

I denne periode vil det være muligt at bestille telebuskørsel alle ugens dage i tidsrummet kl.7.00-18.00.
Booking af telebussen foretages telefonisk i åbningstiden, som er kl.7.00-18.00 alle ugens dage på midlertidigt telefonnr. 73 70 74 90
Der arbejdes på at dække alle færgeafgange og -ankomster. 

Skolebuskørslen varetages fortsat af DK Bus og MA-taxi – dog gøres der opmærksom på, at skolebussen kun kører på skoledage og således ikke i skolernes efterårsferie (uge 42).

Samsø Redningskorps varetager fortsat opgaverne med genoptrænings- og lægekørsel frem til og med uge 42.

MA-taxi kører fortsat normal taxa-kørsel efter behov.