Bents Busser indstiller kørslen

Østjyllands Politi har i dag meddelt Samsø Kommune, at Bents Busser ikke længere har gyldig bustilladelse.

Da Bents Busser har varetaget telebusordningen på Samsø, er ordningen suspenderet frem til og med søndag 17. september.

Det er lykkedes at etablere et alternativt set-up med andre vognmænd således at skole-, læge-, visiteret-, og genoptræningskørslen kan opretholdes.

Grundet den meget specielle situation kan der forekomme ekstra lang ventetid.

MA-taxi opretholder almindelig taxa service som hidtil. De kan kontaktes på telefon 21 86 70 00.

Kilde: https://www.samsoe.dk/kommunen/nyheder-og-hoeringer/nyheder/bents-busser-indstiller-koerslen