Stoppesteder på Samsø

Se hvor bussen stopper her.

Vinkestrækning

Husk, at hvis de trafikale forhold uden for byerne tillader det, og der er mere end 600 meter mellem stoppestederne, kan du stige af og på bussen, selv om der ikke er et stoppested. En sådan strækning kaldes en vinkestrækning.

Hvis du ønsker at komme med bussen på en vinkestrækning, skal du gøre tydeligt tegn i god tid. Når det er mørkt, bør du bruge lommelygte eller refleks for at fange chaufførens opmærksomhed.

Når du ønsker at stige af bussen på en vinkestrækning, skal du i god tid bede chaufføren om at stoppe. Der stoppes kun på steder, hvor det er forsvarligt og lovligt at standse ifølge færdselsloven. Det er chaufføren, der alene afgør dette.