Køreplan fra 10. august

Fra d. 10. august 2020 dækkes den kollektive trafik på Samsø af 3 minibusser, der dækker øen med skole-, handicap- og telebuskørsel.

Skolekørslen
Skolekørslen dækkes af 3 minibusser. Samsø er inddelt i tre zoner en rød en blå og en gul.

Der er en fast rute om morgenen og en mere direkte rute hjem om eftermiddagen. Alle elever er udstyret med et skolekort med en farvet zone.  Skolekortet kan kun bruge til og fra skole og SFO. Om morgenen og om eftermiddagen, hvor der er skolekørsel, der kan skolebussen bruges af alle som en gratis telebus.

Plan for skolebussen

Telebussen
Telebusserne har kapacitet på med optil 19 personer i hver af de 3 busser. Telebussen skal køre fra adresse til adresse. Telebussen kører kun på asfaltveje.

Kunden skal ringe direkte til bestillingskontor på 7210 8010 2 timer før man skal bruge den. Færgekunder fra Kalundborg og Hou skal ringe senest 45 minutter inden ankomst til Samsø, for at bestille en telebus.

Handicapkørsel
Handicapkørslen bestilles på samme måde som telebussen, da der er tale om samme type kørsler. Servicen over for telebuskunder er den samme som til brugere af handicapkørslen. Prisen for handicapkørsel bliver dermed præcis som for telebus, hvilket er en nedsættelse af taksten i forhold til i dag.