Hvem kan køre med lægekørsel?

Alle der visiteres til lægekørsel af Samsø Kommune og samtidig modtager social pension kan benytte sig af dette.

Visitationen sker fra gang til gang.

Har du brug for lægekørsel skal du kontakte Samsø Kommune på tlf. 8792 2404 som visiterer dig og bestiller kørslen for dig. Telefontid er mandag til torsdag kl. 10-12