Hvem er fritaget for brug af mundbind?

Kunder med vejrtrækningsproblemer, så som KOL, slem grad af astma og lungesygdomme

Kunder med nedsat bevidsthedsniveau eller som har fysiske handicap, der gør de ikke selv kan fjerne mundbindet.

Børn under 12 år.