Author: gitte

Køreplan fra 10. august

Fra d. 10. august 2020 dækkes den kollektive trafik på Samsø af 3 minibusser, der dækker øen med skole-, handicap- og telebuskørsel.

Skolekørslen
Skolekørslen dækkes af 3 minibusser. Samsø er inddelt i tre zoner en rød en blå og en gul.

Der er en fast rute om morgenen og en mere direkte rute hjem om eftermiddagen. Alle elever er udstyret med et skolekort med en farvet zone.  Skolekortet kan kun bruge til og fra skole og SFO. Om morgenen og om eftermiddagen, hvor der er skolekørsel, der kan skolebussen bruges af alle som en gratis telebus.

Plan for skolebussen

Telebussen
Telebusserne har kapacitet på med optil 19 personer i hver af de 3 busser. Telebussen skal køre fra adresse til adresse. Telebussen kører kun på asfaltveje.

Kunden skal ringe direkte til bestillingskontor på 7210 8010 2 timer før man skal bruge den. Færgekunder fra Kalundborg og Hou skal ringe senest 45 minutter inden ankomst til Samsø, for at bestille en telebus.

Handicapkørsel
Handicapkørslen bestilles på samme måde som telebussen, da der er tale om samme type kørsler. Servicen over for telebuskunder er den samme som til brugere af handicapkørslen. Prisen for handicapkørsel bliver dermed præcis som for telebus, hvilket er en nedsættelse af taksten i forhold til i dag.

COVID-19 – coronavirus

Kære passager

Efter at have fulgt udviklingen af Covid 19 virussen igennem længere tid, så har man i Samsø Bus besluttet at følge retningslinjerne fra regeringens side.

Derfor har Samsø Bus besluttet, i lighed med andre trafikselskaber indført følgende tiltag der gældende fra onsdag 18. marts:
• At indstigning i de store rutebusser er ved midterdøren.
• At antallet for passagerer i telebussen er reduceret fra 8 til 4 passagerer pr tur. Vi sørger for en ekstra bil hvis I er mere end 4 personer.
• At ved lægekørsel, genoptræning og handicapkørsel er det kun den pågældende passagerer med evt. hjælper, der er med på den enkelte tur.

Samsø Bus kan dog stadigvæk kontaktes indenfor normal åbningstid på tlf 72 10 80 10.

Vis hensyn til hinanden og hold afstand.

Med venlig hilsen
Samsø Bus

Borgermøde

Juni 2020 indføres ny struktur for den kollektive trafik på Samsø.

Kom og hør hvad det indebærer og kom med dine forslag.

Onsdag d. 13. november kl. 19.00 – 21.15
Kultursalen i Sambiosen, Pillemarksvej 1, Tranebjerg

Vel mødt

Taxikørsel sikret efter 1. november

Der er indgået aftale med Vinderup taxi om taxikørsel på Samsø de næste tre måneder. Derved vil der være taxier til rådighed til bl.a. den kommende julefrokostsæson, samt over jul og nytår. 

Da vores nuværende taxivognmand sagde op blev seks taxivognmænd kontaktet, men ingen ville køre uden et økonomisk tilskud. Det er derfor nødvendigt at give tilskud for at vi overhovedet kan have en taxi på Samsø. 

Aftalen vil derfor koste Samsø Kommune 50.000 kr. pr. måned i hver af de tre måneder, da det er en underskudsforretning at køre taxi på Samsø uden for turistsæsonen. Fordelen ved at betale for ydelsen er, at vi udover at sikre en taxi, også kan blive garanteret dækning med biler når der er brug for det. 

Taxidækning fra 1. november

Stor taxibil med lift til kørestol og plads til 8 passagerer vil køre:

Mandage – torsdage: kl. 05.00 – 23.00

Fredage: kl. 05.00 – 00.00

Lørdage: Alle døgnets timer 

Søndage: kl. 00.00 – 23.00

Derudover vil der køre en ekstra almindelig taxi i weekender:

Fredage og lørdage vil den ekstra taxibil køre i tidsrummet kl. 17.00 – 04.00. 

Det vil sige, at hver fredag og lørdage aften/nat vil der være to taxibiler på gaden. Vognmanden er selvfølgelig velkommen til at indsætte flere biler efter behov, men dette er hvad der er aftalt.

Helligdage samt jul og nytår vil blive dækket som i weekender – altså med to biler. 

Hvad sker efter 1. februar 2019?

Der vil i løbet af december blive lavet et udbud blandt taxivognmænd som vil blive tilbudt en længere kontrakt. Den samlede fremtidige årlige omkostning forventes at blive 300.000 kr., da ikke alle måneder i året kræver tilskud til kørslen. Den vindende taxivognmand er den som kan give flest timers kørsel. Han kan kombinere taxikørslen med andre typer offentlig kørsel, hvis han ønsker det. 

Hvem ringer man til?

Samsø Kommune overtager retten til navnet ”Samsø Taxi” og det kendte telefonnummer:

Tlf. 40 60 19 00

Dette nummer kan derfor også bruges efter 1. november og fremadrettet af den vognmand som vinder udbuddet. 

Hvis overstående nummer ikke er blevet aktivt fra 1. november, kan man ringe på tlf. 30 62 40 20. 

Hvor der allerede fra nu kan forudbestilles kørsler til efter 1. november.  

Med venlig hilsen 

Samsø Bus, Carsten Kruse