Gratis handicapkørsel

Som en del af regeringens sommerpakke indføres to gratis ture på max 50 km med handicaptransport over sommeren for alle, der er visiteret til handicaptransport.